Nghiên cứu khoa học

Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế TESOL lần thứ 9

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi Lãnh đạo các đơn vị Thông báo số 164/TM-ĐHM ngày 27/01/2021 của đơn vị Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế TESOL lần thứ 9.
 
Chủ đề Hội thảo: Language Education in Challenging Times: Designing Digital Transformations
Thời gian tổ chức: 21-23/5/2021
Địa điểm tổ chức: Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh
 
Các mốc thời gian cần lưu ý:
- Thời hạn nộp tóm tắt báo cáo: 21/2/2021
Thời hạn nộp toàn văn: 04/4/2021
Thông tin chi tiết Hội thảo tại đây 
 

Các tin khác: