Nghiên cứu khoa học

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng Môi trường thành phố Đà Nẵng

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi Quý Thầy Cô Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng Môi trường thành phố Đà Nẵng theo file đính kèm.
Kính đề nghị Quý Thầy Cô Thông báo cho các cán bộ, giảng viên của đơn vị mình được biết và đăng ký.
Các đơn vị tổng hợp hồ sơ của đơn vị mình gửi về Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế trước ngày 15/3/2021, bản mềm gửi về địa chỉ email: oric@ufl.udn.vn.
Trân trọng./.
 

Các tin khác: