Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH LOTTE PK DUTY FREE TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG TRUNG/HÀN

MÔ T CÔNG VIC
- H
tr tuyn dng và qun lý hot động ca team Sales. 
- Qu
n lý trc tiếp các nhân viên Sales. 
-
Đánh giá kết qu làm vic ca nhân viên. 
- Phân tích, giám sát m
c tiêu doanh s hàng tháng/quý/năm. 
-
Đề xut các gii pháp nhm phát trin kinh doanh. 
- Báo cáo tun/tháng/năm. 
- Lp kế hoch kinh doanh hàng tháng.


YÊU CU
- Nam/ N t 24 tui tr lên
- Giao ti
ếp tiếng Trung level HSK4 hoc Topik 4 tr lên
- Ưu tiên ng viên có kinh nghim v trí tương đương hoc Team Leader.
- Có kh năng thương lượng tt
- Làm vic ti sân bay hoc Crowne Plaza

- K năng t chc, qun lý, giao tiếp.


QUYN LI
- Lương + Thưởng + Phụ cấp + Quà tặng (vào những ngày đặc biệt của cá nhân)
- L
ương tháng 13 
- Phép năm
- BHXH (Đóng t 2 tháng th vic & 100% lương)
- Được tham gia các bui đào to t các chuyên gia Hàn Quc.

 

* LIÊN HỆ: (Gửi CV kèm theo ảnh cá nhân)
Tiêu đề mail: Sales Supervisor - Full Name
- Ms Vân Anh/Ms. Dung– HR Staff
- Phone: 0236.3 865.883 
- Email: lottepkhire@lotte.net
 

Các tin khác: