Hợp tác quốc tế

Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2021

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế nhận được Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2021, thông tin cụ thể như sau:
 
1. Số lượng học bổng, trình độ và thời gian đào tạo: 
- 05 học bổng Đại học: 04-05 năm
05 học bổng Thạc sĩ: 01-02 năm
05 học bổng Tiến sĩ: 03-04 năm
05 học bổng Thực tập sinh: từ 03 tháng đến 01 năm
2. Hình thức đăng ký: Nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://tuyensinh.vied.vn/ hoặc nộp hồ sơ giấy đến Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. Thời hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 15/3/2021
Mọi thông tin chi tiết khác, Quý Thầy, Cô vui lòng tham khảo trong file đính kèm.
 

Các tin khác: