Hợp tác quốc tế

Triển lãm Du học UNISMARTITALY - Học tập và làm việc với Ý

Phòng KH&HTQT nhận được thông tin từ Ban Hợp tác quốc tế - Đại học Đà Nẵng về Hội thảo trực tuyến giới thiệu các cơ hội học tập và làm việc với Ý, được tổ chức trong khuôn khổ 

Các tin khác: