Hợp tác quốc tế

Chương trình học bổng Tiến sĩ BEYOND BORDERS từ Văn phòng Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi thông báo chương trình học bổng Tiến sĩ BEYOND BORDERS từ Văn phòng Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội, thông tin cụ thể như sau:
 
- Lĩnh vực: " Biên giới, Dân chủ và An ninh" (Nguyên văn: Borders, Democracy and Security)
- Chi tiết về chương trình vui lòng tham khảo tại: https://bit.ly/329AMq3 hoặc liên hệ trực tiếp đến Dr. Anna Hofmann (hofmann@zeit-stiftung.de) - Giám đốc, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Học bổng của ZEIT-Stiftung Ebelin và Gerd Bucerius.
- Thời hạn đăng ký: Trước ngày 15/01/2021
 

Các tin khác: