Hợp tác quốc tế

Thông báo học bổng Chevening của Chính phủ Anh

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế nhận được thông tin từ Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng về thông báo học bổng Chevening của Chính phủ Anh năm học 2020 - 2021, thông tin cụ thể như sau:
 - Hình thức: Học bổng toàn phần cho thạc sĩ trong 1 (một) năm tại bất kì trường Đại học nào tại Vương quốc Anh
 - Lĩnh vực: không giới hạn
 - Phương thức ứng tuyển: ứng tuyển trực tiếp tại cổng điện tử https://chevening.smartsimpleuk.com/s_Login.jsp
 - Thời gian ứng tuyển: Từ ngày 03/9 đến ngày 03/11/2020
 - Website chính thức: www.chevening.org
 
Một điều kiện rất linh hoạt của Chevening là việc ứng viên chỉ cần xác định rõ 3 khóa học tại thời điểm nộp hồ sơ học bổng nhưng chưa cần thư mời nhập học của trường. Thư mời nhập học cần được nộp muộn nhất vào ngày 15/07/2021 sau khi đã kết thúc vòng phỏng vấn. Trong trường hợp gặp vấn đề kĩ thuật, ứng viên có thể gửi email tới địa chỉ vietnam@chevening.org để nhận được trợ giúp. Đối với những vấn đề khác liên quan đến Chevening, ứng viên có thể liên hệ với Ban Điều phối Học bổng Chevening qua địa chỉ chevening.vietnam@ukinvietnam.com
 
Thông tin chi tiết đã được đăng tải trên website Đại học Đà Nẵng: http://udn.vn/tin-tuc/chi-tiet/thong-bao-hoc-bong-chevening-cua-chinh-phu-anh-nam-hoc-2020-2021
 
 

Các tin khác: