Hợp tác quốc tế

Tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2021 của phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2021 của phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, cụ thể như sau:
1. Thời gian học bổng: Ứng viên có thể chọn học bổng một học kỳ (tương đương 5 tháng) hoặc một năm học (tương đương 9 tháng)
- Ứng viên chọn học bổng một học kỳ: bắt buộc phải bắt đầu vào tháng 9/2021 hoặc tháng 01/2022
- Ứng viên chọn học bổng một năm học: bắt buộc phải bắt đầu vào tháng 9/2021.
2. Các dạng học bổng:
- Giảng dạy
- Nghiên cứu
- Giảng dạy hoặc nghiên cứu
3. Lĩnh vực nghiên cứu/ giảng dạy: Ứng viên trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn thuộc Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa học, và Công nghệ đều phù hợp để nộp hồ sơ.
4. Trường tiếp nhận tại Mỹ: Bất cứ trường/viện tiếp nhận phù hợp tại Mỹ.
5. Hạn nộp: 17h ngày 15 tháng 10 năm 2020 (theo giờ VN)
6. Liên hệ: Trợ lý chương trình Fulbright
ĐT: (024) 3850-5000 x 6225
Email: VNfulbright@state.gov
 
 
Thông tin chi tiết của chương trình về điều kiện dự tuyển và hồ sơ dự tuyển, vui lòng xem thêm ở file đính kèm.
Thông tin link tham khảo về chương trình: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program/
 

Các tin khác: